Programa

DISSABTE 6 I DIUMENGE 7 DE JULIOL//

NORMATIVA OFICIAL DEL FESTIVAL//

NORMATIVA DEL festival

    1. Els participants menors d’edat necessitaran una autorització dels pares o tutors legals. Es pot descarregar el permís des de la web del Juanita’s. www.juanitasvilanova.cat
    2.  Hi ha una edat mínima per a participar a cada activitat que s’ha de respectar i està posada a cada activitat. Per les activitats d’aigua és imprescindible saber nedar.
    3. Les activitats dirigides requereixen d’un material, d’uns tècnics titulats i d’un rati de nombre d’alumnes per tècnic, per tal que l’activitat sigui segura i una experiència gratificant. Agrairíem que respecteu el material, els professors i els altres alumnes. La organització es reserva el dret de participació d’aquelles persones que no tinguin aquest respecte.
    4. És imprescindible ser puntuals en les activitats dirigides. Si les persones inscrites arriben tard, les seves places seran ocupades per altres persones en rigorós ordre de llista d’espera. Si hi ha places se’ls hi facilitarà la inscripció a una altre horari.
    5. La zona de platja on es fa el Festival és un canal d’entrada i sortida d’embarcacions, prohibida pel bany. Agraïm a les persones que no participin en les activitats a l’aigua que es banyin fora d’aquesta àrea.